Bezuinigingen 2013

In week 22 is definitief bekend geworden dat in het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en Christenunie de voorgenomen bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag voor 2013 blijven staan. In 2013 wordt 205 miljoen euro bezuinigd. Dat bedrag loopt op naar 250 miljoen in 2015. Wij hebben voor u onder elkaar gezet om welke maatregelen het gaat. 1. Er komt een algemene verhoging van de ouderbijdrage met een zelfde percentage voor alle ouders. Alleen voor ouders met een minimuminkomen gaat de ouderbijdrage niet omhoog. 2. Voor ouders met een gezamenlijk inkomen van 118.189 euro of meer wordt de vaste bijdrage van 33,3 procent afgebouwd naar 0 procent. De afbouw van die 33,3 procent begint bij een gezinsinkomen van circa 82.111 euro per jaar. Voor tweede en volgende kinderen blijft de overheidsbijdrage gelijk aan die van 2012 en dus ook de ouderbijdrage. 3. Het inkomen waarmee het recht op kinderopvangtoeslag wordt getoetst zal in 2013 en 2014 niet geïndexeerd worden voor de stijging van de lonen. Dit is een ‘sluipende’ verhoging omdat veel ouders wel een loonstijging krijgen, bijvoorbeeld vanuit hun cao, periodieke loonstijging of door verandering van baan.

Wat betekent dit voor ouders? Bij een modaal inkomen stijgt de ouderbijdrage met circa 120 euro per jaar en bij tweemaal modaal met circa 275 euro. Ongeveer 40 procent van de ouders heeft een inkomen tussen eenmaal en tweemaal modaal. Van de tweede maatregel hebben alle ouders met een inkomen vanaf 82.111 last. Dat is circa 2½ keer modaal. Ongeveer een derde van de ouders met kinderopvang valt in die groep. Het grootste effect treft ouders met een inkomen vanaf circa 118.189 euro per jaar. In het veel voorkomende voorbeeld van twee werkende ouders met 2 kinderen die 2 dagen in de dagopvang zitten, betekent dit dat de ouderbijdrage stijgt van zo´n 6.650 euro per jaar naar bijna 8.900 per jaar, een stijging van ruim 2.200 euro.

Comments are closed.

Open Close