Regeling dienstverlening aan huis

In verband met Europese regelgeving voor huishoudelijk werkers, heeft de overheid de Commissie Dienstverlening aan huis ingesteld. Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar de positie van huishoudelijk werkers in Nederland. Omdat dit ook de positie betreft van de gastouder die bij de vraagouder thuis opvang biedt, is Brancheorganisatie Kinderopvang hierover bevraagd. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft onder […]

Lees meer

Cursus

Op woensdag 6 april is er een voorlichtingsavond georganiseerd voor de gastouders. Hiervoor is een voorlichtster van de Brandwonden Stichting uitgenodigd. De thema’s die hier aan bod kwamen waren: -wat zijn brandwonden (herkennen van..), -eerste hulp bij brandwonden en het -voorkomen van brandwonden. De avond is als zeer indrukwekkend en leerzaam ervaren. Alle gastouders ontvangen […]

Lees meer

Informatieavond Brandveiligheid op 6 april 2011

Het grootste deel van de brandwondenslachtoffers is jonger dan 12 jaar. En binnen deze groep lopen peuters en kleuters het meeste gevaar. Eén enkel moment van onachtzaamheid kan het leven van een kind voorgoed veranderen. Veel van deze ongevallen kunnen voorkomen worden. Daarom is het van belang dat (gast)ouders en opvoeders de leefomgeving van hun […]

Lees meer