Kinderopvangtoeslag stijgt in 2015

Kinderopvangtoeslag stijgt in 2015

Goed nieuws voor kinderopvang en ouders: de kinderopvangtoeslag wordt in 2015 geïndexeerd. Dat betekent dat ouders, vergeleken met dit jaar, per uur iets meer kinderopvangtoeslag terug krijgen. Het besluit (23 mei 2014) van het kabinet is een concept besluit. Een definitief besluit wordt voor dit najaar verwacht. Met de indexering is een bedrag van 45 miljoen euro gemoeid.

De maximum uurtarieven stijgen mee met de loon- en prijsontwikkeling in 2015. De maximale vergoeding voor het uurtarief voor de dagopvang wordt 6,84 euro, voor de buitenschoolse opvang 6,38 euro en voor de gastouderopvang 5,48 euro. In 2014 zijn deze uurtarieven respectievelijk 6,70 euro (dagopvang), 6,25 euro (bso) en 5,37 euro (gastouderopvang).

Bevriezen
In 2013 werd besloten de uurtarieven te bevriezen. Dat was voor veel ouders aanleiding om hun kind van de kinderopvang af te halen. De Rekenkamer concludeerde dat er in 2012 en 2013 een half miljard minder aan kinderopvangtoeslag is uitgekeerd dan door het ministerie was begroot. Het is één van de financiële meevallers van het kabinet.

Uurtarieven
In 2014 werden de uurtarieven wel weer aangepast en dat gebeurt straks dus ook in 2015. Kinderopvangorganisaties kunnen op basis van deze bedragen bepalen welke uurtarieven zij hanteren in 2015. Bijna alle organisaties vragen een uurtarief dat iets hoger ligt dan het maximaal te vergoeden uurtarief.

Comments are closed.

Open Close