Gastouder

Wat doet het gastouderbureau
Ons gastouderbureau bemiddelt kinderopvang thuis, d.w.z. in een gastgezin of in het huis van de ouder. Dit is een kwalitatief hoogwaardige vorm van kinderopvang. We blijven de tot stand gebrachte koppelingen begeleiden d.m.v. huisbezoeken en evaluatiegesprekken.

De uitdaging
U vindt het leuk om tegen betaling kinderen op te vangen. U beschikt over een opleiding op minimaal MBO – 2 Helpende Welzijn niveau en een geldig EHBO voor kinderen diploma volgens het Oranje Kruis. U heeft het altijd al een uitdaging gevonden om met kinderen om te gaan. Ook voor uw eigen kinderen ziet u deze opvang als meerwaarde. Beschikt u nog niet over de vereiste EHBO voor Kinderen opleiding, dan kunt u via Gastouders 4 all kids de opleiding volgen.

 

De voordelen
Flexibiliteit: U verzorgt de opvang op dagen en tijden die u passen.
Maatwerk: Er wordt een gezin gezocht die bij uw gezinssituatie past.

Sterke kant
Kleinschaligheid: U biedt een zorg in gezinsverband, waarbij de opvoeding van thuis dicht benaderd wordt. De zorg voor uw eigen gezin blijft bestaan.
Continuïteit: Het streven is om er bij de koppeling vanuit te kunnen gaan dat het gastkind langere tijd in uw gezin zal kunnen blijven. (Dit met een minimum van gemiddeld 5 uur per week.)

Hoe gaat het verder
U bent minimaal 18 jaar oud. Wij maken een afspraak voor een intake gesprek bij u thuis. Tijdens dit gesprek spreken wij over uw achtergrond, opleiding, ervaring met kinderen en de reden waarom u gastouder wilt worden. Wij vragen u (en alle meerderjarige huisgenoten, indien de opvang in uw huis plaatsvindt) een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen bij de gemeente. U bent bereid om de GGD inspecteur te ontvangen. Ook wordt er gesproken over verschillende opvoeding-situaties en wat er van u als gastouder verwacht wordt. U bent bereid om aan evaluatiegesprekken en deskundigheidsbevordering mee te doen. Uiteraard komt ook de veiligheid van uw huis m.b.t. op te vangen kinderen aan de orde. In de overeenkomst tussen ouder en gastouder worden de opvangdagen en – uren vastgelegd. De ouder betaalt het gastouderbureau. De gastouder wordt vervolgens door het gastouderbureau uitbetaald.

Open Close