Tarieven

Tarieven ouders: Bureaukosten per maand per kind
De tarieven zijn op te vragen bij het gastouderbureau, via 038-4448735 of info@gastouders4allkids.nl. – Inschrijving € 125,00 Dit wordt met u verrekend na koppeling aan een gastouder in de eerste factuur na proefperiode van 2 maanden

– Bij terugtrekking na inschrijving en koppelingsvoorstel, zijn de meerkosten € 75,00
– Bij terugtrekking tijdens proefperiode, zijn de meerkosten € 75,00

Advies uurvergoeding aan de gastouder (bij de gastouder thuis):
– Opvang per kind per uur tussen € 4,50 en € 5,00

Advies uurvergoeding aan de gastouder (in het huis van de ouder):
– Opvang per uur minimaal min. loon (incl. vakantiegeld en –uren) ongeacht het aantal kinderen

Voor maaltijd- en kilometervergoedingen adviseren wij:
– Ontbijt en lunch: € 1,30 (p.p. per maaltijd)
– Warme maaltijd: € 1,75 (tot 4 jr.), € 2,75 (12 jr.) (p.p. per maaltijd)
– Tussendoortjes: € 0,85 (p.p. per dag)
– Kilometervergoeding: € 0,19 (p.km.)

Plaatsings- en betalingsvoorwaarden in het kort (zie A.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel):
– De koppeling kan op elk moment van de maand ingaan
– Bureaukosten worden iedere maand gefactureerd
– Bij opvang door 2 gastouders wordt 25% extra bureaukosten berekend
– Contracten schriftelijk opzeggen. Opzegtermijn ouder en gastouder 1 maand
– Het aantal uren dat is vastgelegd, wordt vergoed: verlof in onderling overleg
– Bij zwangerschap van de ouder wordt min. 5 uur per week vergoed aan de gastouder
– Bij vakantie of verhindering van de ouder wordt 5 uur per week per kind aan gastouder doorbetaald
– Bij ziekte gastkind(eren) wordt 1e ziektedag aan gastouder vergoed
– Voor de tussen-schoolse opvanguren heeft u geen recht op Kinderopvangtoeslag
– Reistijd halen en brengen gastkinderen: naast km. vergoeding: ook uurvergoeding
– Betaling door ouders per incasso achteraf. Inning in de eerste helft van de maand
– Betaling aan gastouder door Gastouders 4 all kids: twee dagen na incasso; urenstaat dient uiterlijk de 4e van de nieuwe maand ingestuurd te zijn
– Structurele wijzigingen in de opvang worden door ouder en gastouder gemeld aan Gastouders 4 all kids
– Gastouder, eventuele partner en meerderjarige thuiswonende kinderen vragen VOG aan. De VOG van de gastouder wordt na koppeling vergoed.

Open Close