Ouder

Wat is gastouderopvang?
Gastouderopvang is een vorm van flexibele, professionele kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 13 jaar. Deze opvang vindt plaats in het huis van de gastouder of ouder. Naast de opleidingseis heeft de gastouder er plezier in om het ook voor gastkinderen thuis gezellig te maken. Ze vangt maximaal zes kinderen op inclusief haar eigen kinderen onder de 10 jaar. Er mogen maximaal vijf kinderen onder de 4 jaar inclusief haar eigen kinderen tot vier jaar worden opgevangen. Vier kinderen van 0 en 1 jaar oud, waarvan maximaal twee van 0 jaar, ook weer inclusief haar eigen kinderen van deze leeftijd.


Wanneer kunnen ouders voor opvang terecht bij de gastouder?
Gastouderopvang is niet beperkt tot overdag, maar kan ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend plaats vinden. Ook vindt deze opvang plaats op flexibele tijden, b.v. voor ouders die gedurende ploegentijden werken. Dit wordt in overleg met u en uw gastouder geregeld.


Hoe ontstaat het contact tussen de gastouder en de ouders?
Het contact tussen ouders en het gastgezin komt tot stand door bemiddeling van ons gastouderbureau. Wij selecteren gastouders aan de hand van wettelijk bepaalde criteria. Bij de tot stand te brengen z.g. koppeling wordt rekening gehouden met de wensen van beide partijen. In de praktijk komen we eerst tot een kennismakingsgesprek. Hierna geeft men onafhankelijk van elkaar aan of men door wil gaan. Dan volgt het koppelingsgesprek en worden de contracten, waarin de gemaakte afspraken staan, getekend. Voor aanvang van de opvang vindt eerst een risico-inventarisatie plaats in het huis van de opvang. Deze wordt jaarlijks uitgevoerd. Verder bestaat er een proeftijd van 2 maanden. Gedurende deze periode wordt er vanuit het gastouderbureau een evaluatiegesprek gehouden en een huisbezoek afgelegd.

Hoe gaat het verder?
Gastouderopvang is een persoonlijke, kleinschalige vorm van kinderopvang. De opvang wordt voor langere tijd geregeld. Het is in aller belang dat ouders en gastouder het goed met elkaar kunnen vinden. Tijdens de periode van opvang in het gastgezin is er regelmatig contact tussen het gastouderbureau, de ouders en het gastgezin. Er kan altijd een beroep op het gastouderbureau worden gedaan. Ook worden de gastouders deskundigheidsbevorderende cursussen aangeboden. In het voorjaar, de zomer en het najaar wordt de nieuwsbrief verzonden. Onze bemiddelingsmedewerkster bezoekt de gastouder minimaal twee maal per jaar. In het eerste jaar aan de hand van de vragenlijsten van het “kijken naar welbevinden” van kinderen. Het evaluatiegesprek met gastouderbureau, ouder en gastouder vindt dan ook plaats aan de hand van deze vragenlijsten. Zo kijken we zo professioneel mogelijk naar het welbevinden van de kinderen. We streven naar een stabiele koppeling die langere tijd zal blijven bestaan.

Gemiddeld uurtarief berekenen? Neem contact op met ons.

Open Close