Kabinet handhaaft vooralsnog regeling dienstverlening aan huis

Het kabinet heeft de reactie op het rapport van de commissie Kalsbeek gepubliceerd. De commissie adviseerde eerder om de regeling dienstverlening aan huis af te schaffen. Zo’n 8.000 gastouders zouden daardoor geraakt worden.
Brancheorganisatie Kinderopvang is van mening dat de regeling in stand gehouden moet worden. Eventuele afschaffing kan alleen als dat met compenserende maatregelen gepaard gaat.

Het kabinet stelt nu dat de positie van deze groep gastouders in een breder perspectief moet worden bezien. Daarom zal de groep meegenomen worden in de beleidsdoorlichting kinderopvang die eind 2015 naar de Kamer zal worden gestuurd. In afwachting hiervan houdt het kabinet de regeling dienstverlening aan huis voor gastouders vooralsnog in stand.
De brancheorganisatie zal blijven inzetten op instandhouden van de regeling.

Comments are closed.

Open Close