Regeling dienstverlening aan huis

In verband met Europese regelgeving voor huishoudelijk werkers, heeft de overheid de Commissie Dienstverlening aan huis ingesteld. Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar de positie van huishoudelijk werkers in Nederland. Omdat dit ook de positie betreft van de gastouder die bij de vraagouder thuis opvang biedt, is Brancheorganisatie Kinderopvang hierover bevraagd.

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft onder andere deelgenomen aan de hoorzitting om de commissie inzicht te geven in de consequenties die afschaffing van de regeling zou hebben voor de gastouderopvang. Helaas heeft deze inbreng niet geleid tot nuancering in het rapport; de commissie heeft geadviseerd de regeling dienstverlening aan huis af te schaffen. Wel is na intensief overleg met het ministerie duidelijk geworden dat het kabinet de gastouderopvang apart behandelt en dit punt wordt meegenomen in de doorlichting van gastouderopvang die gepland is in 2015. Op dat moment zal het kabinet met een inhoudelijk standpunt komen.

Comments are closed.

Open Close