Kinderopvangtoeslag 2014

Vanaf 1 januari 2014 moet u uw kinderopvangtoeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand dat de opvang van start is gegaan. Vraagt u kinderopvangtoeslag aan voor 2014? Dan kunt u dit aanvragen vanaf de maand waarin u de aanvraag doet en maximaal 3 maanden ervoor.
U kunt recht hebben op kinderopvangtoeslag als zowel u als uw partner werkt, studeert, een traject naar werk volgt of inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling.
De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt bepaald door uw inkomen, het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en het aantal opvanguren.
Een tweede voorwaarde is dat uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat.

Vraag het aan binnen drie maanden na start opvang.
Gaan uw kinderen in 2014 naar de kinderopvang? Dan moet u binnen drie maanden ná de maand dat de kinderopvang van start is gegaan uw toeslag aanvragen. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis.
Ga voor meer informatie naar www.toeslagen.nl

Comments are closed.

Open Close