Regeling dienstverlening aan huis

In verband met Europese regelgeving voor huishoudelijk werkers, heeft de overheid de Commissie Dienstverlening aan huis ingesteld. Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar de positie van huishoudelijk werkers in Nederland. Omdat dit ook de positie betreft van de gastouder die bij de vraagouder thuis opvang biedt, is Brancheorganisatie Kinderopvang hierover bevraagd. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft onder […]

Lees meer

Kinderopvangtoeslag stijgt in 2015

Kinderopvangtoeslag stijgt in 2015 Goed nieuws voor kinderopvang en ouders: de kinderopvangtoeslag wordt in 2015 geïndexeerd. Dat betekent dat ouders, vergeleken met dit jaar, per uur iets meer kinderopvangtoeslag terug krijgen. Het besluit (23 mei 2014) van het kabinet is een concept besluit. Een definitief besluit wordt voor dit najaar verwacht. Met de indexering is een bedrag […]

Lees meer

GGD controle 2014

Op maandag 17 maart is Go4Kids weer bezocht door de GGD. Op alle geïnspecteerde punten is Go4Kids positief beoordeeld. Het volledige GGD-rapport kunt u hier downloaden: GOB Go4Kids GGD

Lees meer

Proefberekening

Proefberekening. Via onderstaande link kunt u een proefberekening maken voor uw kinderopvangtoeslag per 2014. http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/informatie_over_toeslagen/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag_nieuw_in_2014

Lees meer

Kinderopvangtoeslag 2014

Vanaf 1 januari 2014 moet u uw kinderopvangtoeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand dat de opvang van start is gegaan. Vraagt u kinderopvangtoeslag aan voor 2014? Dan kunt u dit aanvragen vanaf de maand waarin u de aanvraag doet en maximaal 3 maanden ervoor. U kunt recht hebben op kinderopvangtoeslag als zowel u als uw partner […]

Lees meer

Extraatje 100 miljoen euro komt er

Er komt volgend jaar 100 miljoen extra beschikbaar voor kinderopvang. Hoe het geld precies wordt ingezet, wordt nog nader met het kabinet besproken. PvdA-Kamerlid Keklik Yücel heeft dat woensdag gezegd in een overleg met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Vorige week diende de PvdA samen met GroenLinks een motie in voor extra geld voor […]

Lees meer

Wijzigingswet Kinderopvang 2013

Donderdag 7 februari heeft minister Asscher de Wijzigingswet kinderopvang 2013 naar de Tweede Kamer gezonden. Het wetsvoorstel bevat de juridische uitwerking van een aantal plannen die voormalig minister Kamp in 2011 al had aangekondigd. Een van de belangrijke onderwerpen daarbij is de verplichting om vanaf 1 juli 2013 voor alle medewerkers in de kinderopvang eenmalig […]

Lees meer

GGD-controle 2013

Op maandag 27 mei is Go4Kids weer bezocht door de GGD. Op alle geïnspecteerde punten is Go4Kids positief beoordeeld. Voor het eerst is nu een steekproef genomen van de punten die in het inspectierapport staan. Dit jaar is Go4Kids ook voor het eerst geïnspecteerd door GGD Noord Oost Gelderland. Vanaf 1 januari 2013 valt Hattem […]

Lees meer

Bezuinigingen 2013

In week 22 is definitief bekend geworden dat in het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en Christenunie de voorgenomen bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag voor 2013 blijven staan. In 2013 wordt 205 miljoen euro bezuinigd. Dat bedrag loopt op naar 250 miljoen in 2015. Wij hebben voor u onder elkaar gezet om welke maatregelen het […]

Lees meer

Cursus

Op woensdag 6 april is er een voorlichtingsavond georganiseerd voor de gastouders. Hiervoor is een voorlichtster van de Brandwonden Stichting uitgenodigd. De thema’s die hier aan bod kwamen waren: -wat zijn brandwonden (herkennen van..), -eerste hulp bij brandwonden en het -voorkomen van brandwonden. De avond is als zeer indrukwekkend en leerzaam ervaren. Alle gastouders ontvangen […]

Lees meer